Naše služby | Kontakty | Reference | Certifikace | Systémoví partneři ECORAW

Zateplovací systémy nové generace

Technologie zateplování staveb jsou na českém trhu realizovány již více jak 20 let. Za tuto dobu prošla tato oblast svým vývojem a kromě mnoha pozitiv odhalila také slabé stránky, nedostatky a rizika.

Zjištěné chyby, které zateplovací systémy mohou provázet, byly důvodem přivést na trh technologie, které budou těmto chybám účinně předcházet.

Společností ECORAW byly vyvinuty systémy, které posouvají zateplování na "vyšší úroveň".

 

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

 

Preferujeme kotvení před lepením

V rámci všech zateplovacích systémů využíváme vlastní kotvicí systémy Spiral Anksys, které jsou:

 

Univerzální aplikace na všechny druhy stavebních konstrukcí
Jednoduché progresivní injketovaná montáž bez tepelných mostů, která je stejně jednoduchá jako u běžných způsobů kotvení (mechanických)
Vysoce efektivní bezpečné ukotvení izolace bez ohledu na soudržnost lepidla s podkladem, či rovinnost konstrukce

Tento postup montáže nám umožňuje

snížit spotřebu lepidel (stavební chemie) nižší zatížení stavby vahou lepidel a dodatečnou vlhkostí
využívat přidanou izolaci v podobě optimalizované vzduchové vrstvy vyšší efektivnost a odolnost zateplovacího systému
montáž vyšších tlouštěk zateplení bez rizik injektované kotvení objemných izolací bez speciálních konstrukcí a kotev
zatěžovat instalovaná zateplení těžkýmí obklady bezpečné lepení obkladů z kamene, cihelných pásků i dřeva
provádět průběžnou údržbu a diagnostiku servisní kontrola s možností údržby pro maximální životnost a funkčnost zateplení
zateplovat zavlhlé domy, sendvičové kostrukce difuzní systémy schopné eliminovat rizika vlhkostního zatížení

Námi realizované zateplovací systémy

"dýchají" i po zateplení využíváme pozitiv průběžné vzduchové vrstvy
jsou esteticky stálé barevná stálost fasády bez vzniku plísní a řas, včetně možnosti dlouhodobé údržby
jsou vysoce odolné schopnost obnovení funkce i při zaplavení a vlhkostním zatížení / vysoká životnost, izolační funkčnost a bezpečnost

 

Realizace zateplení

Sanace zateplení

Injektované kotvení

Podlahové systémy